Česká republika

Přihláška a Smlouva Nezávislého Podnikatele (NP)

Když začnete jako Nezávislý podnikatel (NP), pomůžeme vám v rozběhu vašeho podnikání ACN® prostřednictvím personalizovaného online obchodu a přístupu k Back Office a podpoře pro NP. Navíc získáte následující výhody::

  • Celosvětová obchodní příležitost ve 26 zemích
  • Zvýšená odměna při předstihu k získání pozic
  • Způsobilost k získání Bonusů za rychlý start

Co mám udělat, abych se stal(a) NP ACN?

Stát se NP ACN a začít podnikat s ACN je snadné. Stačí provést tyto jednoduché kroky:

Jaké jsou další požadavky pro to, abych se stal(a) NP?

Pokud se registrujete jako fyzická osoba, musíte být občanem České republiky nebo osoba, která zde má trvalý pobyt, a mít pracovní povolení. Pokud se registrujete jako podnik, musíte ACN poskytnout obchodní dokumenty, které jsou požadovány ve vaší zemi. Podrobnosti naleznete ve Směrnicích a postupech.

Kdy mohu začít s podnikáním u ACN?

S podnikáním u ACN můžete začít, jakmile obdržíte IČ podniku – i když vaše přihláška dosud nebyla schválena. Váš status distributora nabývá účinnost, když obdržíte potvrzující e-mail od ACN. Obvykle trvá méně než 24 hodin, než přihlášku schválíme, pokud od vás nepotřebujeme dodatečné informace (jako například kopii průkazu totožnosti nebo obchodní dokumenty). Váš potvrzující e-mail bude obsahovat Přihlášku a Všeobecné podmínky, Směrnice a postupy a Plán odměn. Tyto dokumenty byste měli uchovat pro vaše záznamy.

Jak ACN nakládá s mými osobními údaji?

Jsme si vědomi, že je ochrana vašich osobních údajů důležitá, proto dbáme na to, abychom zajistili jejich bezpečí, a na to, aby byly používány podle vašeho přání. Abyste se obeznámili se způsobem, jakým ACN vaše osobní údaje shromažďuje, používá a chrání, přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů.

Co když se rozmyslím?

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dní po jejím uzavření bez udání důvodu. Toto se nazývá „Lhůta pro odstoupení od smlouvy“. Chcete-li uplatnit právo odstoupit od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí písemně informovat před uplynutím Lhůty pro odstoupení od smlouvy tak, že poštou nebo e-mailem kontaktujete servis pro Nezávislé Podnikatele ACN. Můžete použít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž přiložíte k potvrzujícímu e-mailu, abyste nám oznámili své rozhodnutí odstoupit od Smlouvy, ale není to povinné. Pokud odstoupíte od smlouvy, ACN vám vrátí veškeré platby, které od Vás obdržela, do 14 dní od data, kdy jste nás o svém rozhodnutí informovali. ACN vám platby vrátí stejným způsobem, jaký jste využívali pro nám určené platby, není-li dohodnuto jinak. Pro více informací viz Všeobecné podmínky.