Norge

Independent Business Owner (IBO) Innmelding og kontrakt

Når du starter som en Independent Business Owner (IBO) vil vi hjelpe deg å få igang ACN®-forretningen din med en personlig nettbutikk og tilgang til iBO Back Office med support. Du vil også få disse fordelene:

  • Global forretningsmulighet i 26 land
  • Økt kompensasjon når du avanserer til opptjente posisjoner
  • Kvalifisere til å tjene bonuser for rask start

Hva må jeg gjøre for å bli en ACN IBO?

Det er enkelt å bli en IBO og starte din ACN-forretning. Bare følg disse enkle trinnene:

Er det andre krav for å bli en IBO?

Hvis du registrerer deg som privatperson, må du være en borger eller lovlig bosatt i Norge og ha arbeidstillatelse. Hvis du registrerer deg som et selskap, må du overlevere de nødvendige forretningsdokumenter for landet ditt til ACN. Se Retningslinjer og prosedyrer for detaljer.

Når kan jeg starte min ACN-forretning?

Du kan starte din ACN-forretning så snart du mottar din Business ID - selv om godkjenning av søknaden fortsatt er til vurdering. Din ACN IBO-avtale er aktivt når du mottar en e-postbekreftelse fra ACN. Det tar normalt mindre enn 24 timer for oss å godkjenne en søknad, med mindre vi trenger mer informasjon fra deg (for eksempel en kopi av din ID eller dine forretningsdokumenter). Din e-postbekreftelse vil inneholde kopier av søknaden og Vilkår og betingelser, Retningslinjer og prosedyrer, og Kompensasjonsplan. Du bør lagre disse dokumentene som referanse.

Hva gjør ACN med mine personopplysninger?

Vi forstår at beskyttelsen av dine personopplysninger er viktig, og vi garanterer at de oppbevares trygt og brukes i henhold til dine ønsker. Se vår Personvernpolicy for å forstå hvordan ACN samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger.

Hva hvis jeg ombestemmer meg?

Du har rett til å trekke deg fra denne avtalen, uten å gi oss en grunn, i 14 dager etter inngåelsesdato. Dette kalles "Angreperioden". For å kunne utøve angreretten, må du informere oss skriftlig om din beslutning om å trekke deg før angreperioden er utløpt ved å kontakte ACN IBO Service (via post eller e-post). Du kan bruke standard angreskjema vedlagt din e-postbekreftelse for å informere oss om din beslutning om å trekke deg, men du er ikke pålagt å gjøre det. Hvis du trekker deg, vil ACN refundere eventuell betaling mottatt fra deg innen 14 dager fra den datoen du informerte oss om din beslutning. ACN vil refundere deg med samme betalingsmiddel som du brukte til å betale oss, med mindre du og oss avtaler noe annet. Se Vilkår og betingelser for mer informasjon.