Polska

Umowa z Niezależnym Przedsiębiorcą ACN

Rozpoczynając działalność jako Niezależny Przedsiębiorca ACN, otrzymasz od ACN® swoją osobistą stronę Sklep Internetowy oraz odstęp do portalu Wirtualne Biuro NP. Inne korzyści to między innymi:

  • Możliwość rozwijania biznesu w 26 krajach
  • Większe wynagrodzenie po zdobyciu wyższych pozycji
  • Możliwość zdobywania Premii za szybki start

Co należy zrobić, aby zostać Niezależnym Przedsiębiorcą ACN?

Rozpoczęcie pracy jako Niezależny Przedsiębiorca jest bardzo łatwe. Postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Czy aby zostać Niezależnym Przedsiębiorcą trzeba spełnić jeszcze inne wymagania?

Osoby indywidualne muszą posiadać obywatelstwo lub mieć prawo pobytu w Polska i pozwolenie na pracę. Firmy muszą dopełnić osobnych formalności, wymaganych w danym kraju. Więcej szczegółów znajduje się w dokumencie Zasady i procedury.

Kiedy można rozpocząć pracę?

Prowadzenie biznesu z ACN można rozpocząć w momencie otrzymania Identyfikatora Biznesowego, nawet jeżeli zatwierdzenie formularza aplikacyjnego jest nadal w toku. Status Niezależnego Przedsiębiorcy jest ważny od momentu otrzymania potwierdzającej wiadomości e-mail od ACN. Zazwyczaj zatwierdzenie formularza aplikacyjnego trwa nie dłużej niż 24 godziny, chyba że potrzebne są dodatkowe informacje (np. kopia dowodu tożsamości lub dokumentów związanych ze współpracą biznesową). E-mail z potwierdzeniem będzie zawierał kopię formularza aplikacyjnego, a także Regulamin, Zasady i procedury i Plan wynagrodzeń. Należy zachować te dokumenty do wglądu.

Jak ACN wykorzystuje dane osobowe?

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona danych osobowych, dlatego dbamy o ich bezpieczeństwo i nie wykorzystujemy bez wiedzy właścicieli. W dokumencie Polityka prywatności zawarte są informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych przez ACN.

Co zrobić w przypadku chęci rezygnacji?

Niezależny Przedsiębiorca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w okresie do 14 dni od jej zawarcia. Okres ten zwany jest „Okresem na odstąpienie”. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Niezależny Przedsiębiorca musi przed końcem Okresu na odstąpienie poinformować ACN pisemnie o swojej decyzji odstąpienia od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. W celu poinformowania nas o swojej decyzji NP może skorzystać z gotowego Formularza odstąpienia od umowy, dołączonego do wiadomości e-mail, ale nie jest to konieczne. W przypadku odstąpienia od umowy, ACN w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji Niezależnego Przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, zwróci wszelkie dokonane przez niego płatności. Zwrot zostanie dokonany za pomocą takiej samej metody, z jakiej Niezależny Przedsiębiorca skorzystał przy dokonywaniu płatności, chyba, że ustalono inaczej. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie.