Wacht niet met leven
maar leef nu – met ACN!


* Vereiste velden
Soort IBO * : Particulier
Bedrijf
Naam distributeurschap * :
   
IBO Positie * :
 

Startinvestering voor IBO: Een IBO kan onmiddellijk zijn ACN-organisatie opstarten. IBOs genieten alle voordelen van aansluiting bij de ACN-familie, inclusief de mogelijkheid om een mondiale organisatie op te bouwen in 26 landen en de mogelijkheid om extra compensatie te verdienen als ze promoveren naar verdiende posities. IBOs hebben ook recht op het verdienen van Persoonlijke CABs en mogen nieuwe IBO\'s sponsoren.

   
Titel * :
Achternaam * :
Voornaam * :
Geboortedatum * :
Tax # (Fiscalnummer) * :
U bent verplicht een kopie van uw KvK-inschrijving naar ACN te sturen.
KvK nummer * :
Burgerservicenummer * :
BTW-geregistreerd
BTW-nummer * :BTW-nummer:
Stuur een kopie van uw BTW-registratieformulier naar ACN. Uw distributeurschap zal niet volledig actief zijn totdat dit formulier is ontvangen.
Stuur een kopie van uw BTW-registratie naar ACN.

Contactgegevens:
 
Hoofdnummer * : +31
Soort telefoon:
Tweede nummer: +31
Soort telefoon:
Derde nummer: +31
Soort telefoon:
   
E-mail * :
Voer uw e-mailadres opnieuw in. * :
Geef uw e-mailadres op zodat ACN uw inschrijving kan bevestigen en schriftelijk met u kan communiceren.
   
Sponsorgegevens:  
Business-ID sponsor * :
   
Stortingsinformatie:  
Naam rekeninghouder * :
IBAN * :
Swift * :
Geef uw juiste IBAN en SWIFT/BIC-code op.
   

 Erkenning en handtekening:

(a) Ik bevestig dat ik gemachtigd ben deze Aanvraag en Overeenkomst aan te gaan en dat de informatie die ik heb opgegeven, juist en volledig is. Ik heb de Algemene Voorwaarden, het document Beleid en Procedures, het Compensatieschema en het Privacybeleid gelezen en begrepen, en ik bevestig mijn intentie om een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan met ACN Europe B.V.

(b) Ik geef toestemming aan ACN om namens mij facturen op te stellen en uit te geven voor diensten die door mij zijn geleverd aan ACN Europe B.V. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat facturen op elektronische wijze worden gegenereerd en naar mij worden verstuurd.

(c) Ik stem ermee in commerciële en marketingcommunicatie van ACN en derden zoals te ontvangen, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid. Ik begrijp dat ik deze goedkeuring op elk gewenst moment mag intrekken.

(d) Ik stem ermee in dat ACN mijn persoonsgegevens mag verstrekken aan derden, inclusief maar niet beperkt tot kredietreferentie- of fraudepreventiebureaus, partners en zakelijke partners van ACN, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid. Ik begrijp dat ik deze goedkeuring op elk gewenst moment mag intrekken.

 

Sponsor update

Currently Processing Your Application
We are processing your application. Please wait...