Stop waiting for life to happen
and create it - with ACN!


* Må fylles inn
IBOTYPE * : INDIVIDUELL
BEDRIFT
Navn på representantskap * :
Send kopi av forretnings dokumenter fra myndighetene til ACN, da ditt distributørskap ikke vil bli aktivt før dokumentet er mottatt.
   
IBO Position * :
 

Independent Business Owner - IBO kan lansere sin ACN-virksomhet umiddelbart med et startsett for teamtrenere. IBO har alle fordelene av å bli en del av ACN-familien, inkludert muligheten til å bygge opp en global virksomhet i 25 land og tjene ekstra kompensasjon etterhvert som de avanserer til opptjente posisjoner. Teamtrenere kvalifiserer også for å tjene Personlige CAB-er og kan sponse nye IBO-er.

   
FORNAVN * :
ETTERNAVN * :
FØDSELSDATO * :
Organisasjonsnummer *
Mva-registrert
Mva-nummer *
Send en kopi av registreringsskjema for mva. til ACN. Representantskapet vil ikke være helt aktivt før vi mottar dette skjemaet.
Send en kopi av registreringsskjema for mva. til ACN. Representantskapet vil ikke være helt aktivt før vi mottar dette skjemaet.

Kontaktinformasjon:
 
Hovedtelefonnummer * : +47
Ekstra tlf. nr.: +47
   
e-postadressen * :
Tast inn e-postadressen på nytt * :
Oppgi epostadresse slik at ACN kan bekrefte registreringen og kontakte deg senere.
   
Sponsorinformasjon:  
Sponsor Business ID * :
   
Innskuddsinformasjon:  
Bankens navn * :
Bankens poststed * :
Kontonummer * :
Kontoholders navn: * :
   

 Bekreftelse og underskrift:

(a) Jeg bekrefter at jeg er autorisert til å inngå denne søknaden og avtalen og at den informasjonen jeg har oppgitt er korrekt og fullstendig. Jeg har lest og forstått Generelle vilkår og betingelser, Retningslinjer og prosedyrer, Kompensasjonsplan, og Personvernpolicy, og jeg bekrefter min intensjon til å inngå en juridisk bindende avtale med ACN Norge AS.

(b) Jeg autoriserer ACN å forberede og utstede fakturaer på mine vegne for tjenester utført av meg for ACN Norge AS. Jeg forstår og aksepterer at fakturaer vil bli generert og sendt til meg med elektroniske midler.

(c) Jeg godtar å motta kommersiell og markedsføringskommunikasjon fra ACN og tredjeparter, som beskrevet i de generelle vilkårene og betingelsene og personvernerklæringen, forstår jeg at jeg kan trekke samtykket mitt når som helst.

(d) ) Jeg godtar at ACN kan fremlegge mine personlige data til tredjeparter, inkludert men ikke begrenset til kredittopplysnings- eller svindelbekjempingsbyråer, ACN-partnere, forretningspartnere, som beskrevet i de generelle vilkårene og betingelsene og personvernerklæringen, forstår jeg at jeg kan trekke dette samtykket når som helst.


Sponsor Update

Currently Processing Your Application
We are processing your application. Please wait...