* wymagane pola
Rodzaj Działalności * : Działalność gospodarcza
Spółka z o.o.
Nazwa statusu NP * :
   
Pozycja NP * :
 

Rozpoczynając działalność jako Niezależny Przedsiębiorca ACN, otrzymasz od ACN® swoją osobistą stronę Sklep Internetowy oraz odstęp do portalu Wirtualne Biuro NP.
Podsumowanie Twojego zamówienia:
Opłata Startowa NP wartość netto: 850.00 PLN
Stawka VAT 23%: 195.50 PLN
Wartość brutto: 1,045.50 PLN

   
Title * :
Nazwisko * :
Imię * :
Data urodzenia * :
NIP :
Płatnik VATu
Please send a copy of your VAT registration form to ACN. Your distributorship will not be fully active until receipt of this form.
Please send a copy of your VAT registration to ACN.

Dane kontaktowe:
 
Główny numer telefonu * : +48
Telefon główny - rodzaj :
Drugi numer telefonu: +48
Drugi rodzaj:
Trzeci numer telefonu: +48
Trzeci rodzaj:
   
Dodatkowe informacje (adres korespondencyjny)
Kraj * :
Ulica * :
Numer domu :
Numer lokalu :
Miejscowość * :
Kod pocztowy * :
   
E-mail * :
Prosimy ponownie wprowadzić adres email. * :
Prosimy wpisać adres email, na który ACN prześle Państwu potwierdzenie rejestracji i inną korespondencję.
   
Dane sponsora:  
Numer Identyfikacyjny Zespołu sponsora * :
   

 Potwierdzenie i podpis:

(a) Potwierdzam, że jestem upoważniony do zawarcia niniejszej umowy oraz, że podane przeze mnie informacje są poprawne i kompletne. Zapoznałem się i zrozumiałem treść następujących dokumentów: Regulamin, Zasady i procedury, Plan wynagrodzeń, Polityka prywatności i potwierdzam, że moją intencją jest zawarcie prawnie wiążącej umowy z ACN Communications Polska Sp. z o.o.

(b) Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez ACN Communications Polska sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności. Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobom trzecim w tych samych celach. Przyjmuję do wiadomości iż przysługuje mi prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

(c) Upoważniam ACN do wystawiania w moim imieniu i na mój rachunek faktur VAT, potwierdzających świadczenie przeze mnie usług na rzecz firmy ACN Communications Polska sp. z o.o. Rozumiem i zgadzam się na to, by faktury VAT były generowane elektronicznie i wysyłane do mnie w formie elektronicznej.

(d) Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów komercyjnych i marketingowych od ACN i stron trzecich, jak to zostało opisane w Regulaminie oraz Polityce prywatności. Rozumiem, że powyższą zgodę mogę wycofać w każdym momencie.

(e) Wyrażam zgodę na ujawnienie moich Danych Osobowych stronom trzecim, w tym agencjom informacji kredytowej, a także spółkom i partnerom biznesowym ACN, jak to zostało opisane w Regulaminie oraz Polityce prywatności. Rozumiem, że powyższą zgodę mogę wycofać w każdym momencie.


Aktualizacja danych sponsora

Currently Processing Your Application
We are processing your application. Please wait...