Stop waiting for life to happen
and create it - with ACN!* wymagane pola
Rodzaj Działalności * : Działalność gospodarcza
Spółka z o.o.
Nazwa statusu NP * :
   
Pozycja NP * :
 

Trener Zespołu: Dzięki Zestawowi Startowemu Trener Zespołu może od razu rozpocząć swoją działalność z ACN. Trenerzy Zespołu korzystają ze wszystkich zalet bycia częścią rodziny ACN, w tym z możliwości budowania biznesu w 25 krajach oraz zdobywania wyższych pozycji i otrzymywania wyższego wynagrodzenia. Trenerzy Zespołu są także uprawnieni do otrzymywania Premii za szybki start i pozyskiwania nowych NP.

   
Title * :
Nazwisko * :
Imię * :
Data urodzenia * :
NIP :
Płatnik VATu
Please send a copy of your VAT registration form to ACN. Your distributorship will not be fully active until receipt of this form.
Please send a copy of your VAT registration to ACN.

Dane kontaktowe:
 
Główny numer telefonu * : +48
Telefon główny - rodzaj :
Drugi numer telefonu: +48
Drugi rodzaj:
Trzeci numer telefonu: +48
Trzeci rodzaj:
   
E-mail * :
Prosimy ponownie wprowadzić adres email. * :
Prosimy wpisać adres email, na który ACN prześle Państwu potwierdzenie rejestracji i inną korespondencję.
   
Dane sponsora:  
Numer Identyfikacyjny Zespołu sponsora * :
   
Dane do przelewu:  
Nazwa posiadacza konta :
Nazwa banku * :
Numer konta * :
   

 Potwierdzenie i podpis:

(a) Potwierdzam, że jestem upoważniony do zawarcia niniejszej umowy oraz, że podane przeze mnie informacje są poprawne i kompletne. Zapoznałem się i zrozumiałem treść następujących dokumentów: Regulamin, Zasady i procedury, Plan wynagrodzeń, Polityka prywatności i potwierdzam, że moją intencją jest zawarcie prawnie wiążącej umowy z ACN Communications Polska Sp. z o.o.

(b) Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez ACN Communications Polska sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności. Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobom trzecim w tych samych celach. Przyjmuję do wiadomości iż przysługuje mi prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

(c) Upoważniam ACN do wystawiania w moim imieniu i na mój rachunek faktur VAT, potwierdzających świadczenie przeze mnie usług na rzecz firmy ACN Communications Polska sp. z o.o. Rozumiem i zgadzam się na to, by faktury VAT były generowane elektronicznie i wysyłane do mnie w formie elektronicznej.

(d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ACN Communications Polska sp. z.o.o, a także na otrzymywanie materiałów komercyjnych i marketingowych, jak to zostało opisane w Regulaminie oraz Polityce prywatności. Rozumiem, że powyższą zgodę mogę wycofać w każdym momencie.


Aktualizacja danych sponsora

Currently Processing Your Application
We are processing your application. Please wait...